Čistá energie vstupuje do škol

Žáci středních odborných škol se učí stavět a ovládat chytré domy, modelují reálné situace provozu fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel či kogeneračních jednotek –  zájem o školy nabízející nové technologické trendy zelené energie láká i uchazeče o studium.

Zhruba 15 % energie spotřebované v Česku připadá na obnovitelné zdroje. Přibývá zařízení na akumulaci této energie, i těch,  kteří ji využívají – v průmyslu, dopravě, ve veřejném sektoru i v domácnostech. A střední školy musí na tuto situaci reagovat – připravují totiž ty, kteří budou zařízení na výrobu i uchovávání „zelené energie“ vyrábět, instalovat, provozovat a zajišťovat jejich servis.

Modernizací ke zvýšení zájmu o technické obory

Nové centrum obnovitelných zdrojů v hodnotě 6,5 mi. Kč slouží od počátku školního roku ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou. Pod jednou střechou sdružuje špičkové technologie využívané při projektování rodinných domů: fotovoltaické panely, sluneční kolektory, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky. Ovládací a monitorovací prvky byly vyvedeny na řídící pult a převedeny do software v počítačích.  „Bude tak možné nejen simulovat chování prvků, ale také modelovat reálné situace,“ vysvětluje ředitel žďárské VOŠ a SPŠ Ing. Jaroslav Kletečka. Žáci školy se tak naučí ovládat, kombinovat a následně v praxi simulovat a měnit ideální stavy jednotlivých zařízení.

Další centra se budují ještě ve dvou středních školách kraje Vysočina, v SŠ stavební Jihlava a SŠ stavební Třebíč. „V rámci projektu bude pro všechny tři školy pořízena konektivita – wifi síť, firewally, řízení identit, analýza síťového provozu, záložní zdroj, server a datové úložiště,“ doplňuje ředitel Kletečka. Projekt iniciovaný krajem Vysočina je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Poznej a vyzkoušej si

V brněnské Střední průmyslové škole chemické mají už druhým rokem otevřené Přírodovědné motivující centrum s interaktivními stanovišti vybavenými 3D modely, jež jsou propojeny s dotykovou obrazovkou. Centrum neslouží jen vlastním žákům, ročně ho navštíví až 900 dalších – z gymnázií, odborných škol i školáci z 8. a 9. tříd základních škol. Na úrovni odpovídající jejich znalostem se seznamují například s provozem čistírny odpadních vod, s principem přečerpávací vodní elektrárny, je tu i stavebnicový model „chytrého“ rodinného domu. Lze ho vybavit různými technologiemi (včetně malé větrné elektrárny, solárních panelů či tepelného čerpadla země-voda).  Při „stavbě“ domu mohou žáci volit rozličné stavební materiály (zdivo, izolace, okna, stropy, podlahy) a nastavovat různá opatření k úspoře energií – rekuperaci vzduchu i vody, individuální regulaci teploty v každé místnosti –  a následně spočítat energetickou náročnost jednotlivých řešení. „U každého modelu jsou simulační hry  ukazující možnosti těchto zařízení,“ vysvětluje správce centra František Vavřík. „Máme vytvořené pracovní listy pro úroveň základní i střední školy. Mladší žáci hledají odpovědi, doplňují do křížovek, orientují se ve schématickém popisu modelu, starším jsou určené náročnější kvízy, výpočty a úlohy doplňující výuku.“

K plánu vytvořit Přírodovědné motivační centrum inspirovala ředitele školy  Ing. Viléma Koutníka návštěva partnerské školy Institut Dr. Flada ve Stuttgartu. Realizovat se ho podařilo i díky dotacím EU.

Popularizace moderních technologií, technických a přírodovědných oborů patří k prioritám krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání  i strategického plánování ve zmíněných školách – a jak se ukazuje, ze strany uchazečů je o školy, nabízející výuku v oblasti nových technologických trendů, zájem.

 Dak