Dny otevřených dveří nestačí – připravte žákům zážitek

Žáků ubývá a některé střední školy se potýkají s nedostatkem uchazečů, zejména střední odborné školy a učiliště. Chtějí-li zaujmout, musejí náboru nových žáků věnovat podstatně víc energie a prokázat řádnou míru invence.

Poslední týdny zbývají k odevzdání přihlášek na střední školy. V rodinách vrcholí rozhodování, ve školách dny otevřených dveří. Projít si školu, prohlédnout jazykové a počítačové učebny nebo dílny a vyzkoušet si v laboratoři jednoduchý chemický či fyzikální pokus už patří ke klasice. Školy (zpravidla gymnázia), které mají navzdory klesající demografické křivce trvale výrazný převis zájemců, v podstatě ani víc dělat nemusejí. Pokud však chtějí zaujmout střední odborné školy a učiliště, musejí náboru nových žáků věnovat podstatně víc energie a prokázat řádnou míru invence.

OA Lysá nad Labem: Absolventi v akci

Například Obchodní akademie v Lysé nad Labem je vystavena silnému gravitačnímu vlivu Prahy s několikanásobným počtem škol stejného zaměření dostupných příměstskou dopravou. Proto při dnech otevřených dveří prezentuje vlastí benefity (např. dotované zahraniční výjezdy vč. odborné praxe ve Velké Británii potvrzené mezinárodním osvědčením Europass) i úspěchy svých absolventů, kteří se dnů otevřených dveří osobně účastní. Odpovídají žákům i rodičům na dotazy ohledně studia, atmosféry ve škole a především uplatnění v praxi.

SŠ Charbulova Brno: nábor jako zážitek

Střední škola Brno, Charbulova chce představit obory studia zážitkovou formou – pořádá minikurzy pro žáky základních škol. Jde o velmi netradiční exkurzi s interaktivní ochutnávkou oborů, které škola nabízí. Žáci jsou vtaženi do konkrétních činností a středoškoláci se na jednotlivých stanovištích stávají jejich poradci. Děti si tak vyzkouší přípravu a servírování pokrmů či nápojů, cukrářské zručnosti, úpravu vlasů a zevnějšku, fotografování, balení dárků, tvorbu dekorativních předmětů aj. „V loňském školním roce jsme do nabídky zařadili rovněž on-line soutěže na našich webových stránkách a soutěže praktických dovedností v rámci dnů otevřených dveří. Účast a výsledky v soutěžích mohou být zohledněny v rámci kritérií pro přijetí,“ doplňuje ředitelka Jana Marková.

Akademie řemesel Praha-Sšt:

Zástupci středních škol navštěvují třídní schůzky v základních školách, nechávají rodičům informační brožury a kontakty na své webové stránky. V případě oborů ukončených výučním listem však narážejí, zejména ve větších městech, na nezájem. „Pokud představuji řemeslné obory své školy rodičům na třídních schůzkách, je prakticky mizivá šance, že by některý z nich veřejně projevil zájem o to, aby se jeho potomek jen vyučil,“ říká Kateřina Bínová, která se stará o nábor. Společenské stigma provázející profese spojené s manuální prací je v hlavním městě tak silné, že mnozí kantoři v základních školách o zástupce „učňáků“ na třídních schůzkách ani příliš nestojí.

Takže to v Akademii řemesel-Sšt zkoušejí jinak. „Chceme ukázat řemeslo jako atraktivní a perspektivní volbu pro žáka deváté třídy,“ říká Ivana Nechvátalová, vedoucí odd. vzdělávání dospělých, projektů a grantů. Pořádají např. několikadenní akce na podporu řemesel pro žáky ZŠ i veřejnost v prostorách školy (Podívej, co umí tesař, Podívej, co umí montér suchých staveb aj.). Další novinkou je Řemeslománie. „Naložíme do nákladního auta 4-5 workshopových stanovišť, instalujeme je v prostorách ZŠ, na zahradě nebo v interiéru. Chlapci, ale i děvčata procházejí stanovišti, jsou na chvíli truhláři, pak zedníky atd. Mohou si v rámci workshopu zhotovit výrobky, které si berou do třídy. Přesvědčí se, že tesař nepracuje jen rukama, ale i hlavou, že musí znát technické výkresy, umět leccos spočítat a že kvalita jeho práce je velmi důležitá,“ dodává Nechvátalová.

Školní akční plán: strategicky i při náboru nových žáků

Zmíněné střední školy patří k více než 550 SŠ zapojeným do krajského akčního plánování, jež jim má pomoci strategicky plánovat a řídit vlastní rozvoj. Tým odborníků z Národního ústavu pro vzdělávání jim poskytuje metodickou podporu, shromažďuje inspirativní příklady a zprostředkovává je dalším školám, jejich zřizovatelům a partnerům (např. firmám spolupracujícím se středními školami) v rámci Projektu podpory krajského akčního plánování. Náborové aktivity či spolupráce středních a základních škol při propagaci technických či řemeslných oborů jsou jen malou ukázkou z bohaté sbírky příkladů.