Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Digitální kompetence i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Naplánujte využití HW a SW ve výuce dřív, než ho pořídíte

Aktivitou, která je školami dle výstupů II. vlny dotazníkového šetření P-KAP považována za zásadní pro posun v oblasti Digitální kompetence, je vypracování plánu pro začlenění HW a SW do výuky, včetně nových výukových metod. Není-li takový plán připraven předem, často se stane, že nově pořízený HW nebo SW zůstane ve škole nevyužit. Dle dotazníkového šetření však tuto aktivitu realizuje pouze 25 % škol. V opatřeních, která by školám pomohla, je nejčastěji zmíněno právě pořízení HW nebo SW. Praxe však ukazuje, že toto opatření samo o sobě nefunguje.

 

Jak motivovat pedagogy ke vzdělávání v digitálních technologiích?

Z dotazníkového šetření realizovaného projektem P-KAP vyplynulo, že mezi nepříliš často prováděné aktivity v rámci oblasti Digitální kompetence ve školách je vypracování plánu pro vzdělávání pedagogů v oblasti práce a výuky s digitálními technologiemi (aktivitu realizuje pouze 25 % škol). To je však klíčová aktivita pro úspěšné začlenění DT do výuky.