GARANTI P-KAP

V rámci projektu P-KAP funguje provázaný systém dvou skupin garantů – odborní garanti v krajích a odborní garanti oblastí intervencí, kteří jsou metodicky podporováni týmem P-KAP. Na pravidelných setkáních a workshopech s garanty se společně řeší jak aktuální úkoly spojené s akčním plánováním v jednotlivých krajích a školách, tak témata metodického vedení a spolupráce s týmy KAP v krajích. Podrobnosti o aktuálním dění v P-KAP najdete v sekci ZPRÁVY a KRAJE .

Odborní garanti v krajích:

V každém kraji působí jeden odborný garant. V průběhu celého procesu akčního plánování poskytuje metodickou podporu:

a) krajům, resp. realizačním týmům KAP a garantuje metodickou správnost krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání,

b) vedení škol a školním týmům zpracovávajícím a realizujícím ŠAP a PA.

Odborní garanti jsou pracovníky NPI ČR, sídlo však má každý garant ve svém kraji.

S jednotlivými garanty se můžete podrobněji seznámit v sekci LIDÉ/ODBORNÍ GARANTI V KRAJÍCH.

Odborní garanti oblastí intervencí:

Jsou odborníky na jednotlivé tematické oblasti, jež jsou v rámci krajského akčního plánování podporované OP VVV. Jsou pracovíky NPI ČR.

Odborný garant oblastí intervencí odborně zaštiťuje téma: ví, kam a proč jednotlivá oblast směřuje, a pomáhá v krajích sdružovat platformu odborníků, tzv. minitýmy, které po šesti letech, až projekt skončí, v kraji zůstanou jako odborná základna. V případě potřeby vyjíždějí do krajů na konzultace, semináře a workshopy.

S  garanty oblastí intervencí se můžete podrobněji seznámit v sekci LIDÉ/ODBORNÍ GARANTI OBLASTÍ INTERVENCÍ