Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

CIHAKOVA.png Odborná garantka v Jihomoravském kraji

Vystudovala jsem ekonomiku podniku a učitelství ekonomických předmětů na VŠE Praha. V doktorském studiu jsem se zaměřila na systém uznávání výsledků předchozího učení. Praxi ve školství jsem získala jako učitelka na gymnáziu, později jako zástupce ředitele pro teoretické vyučování na učilišti. Od roku 2002 jsem pracovala v Národním ústavu odborného vzdělávání jako vědeckovýzkumný pracovník v oddělení koncepce odborného vzdělání a dalšího vzdělávání. Měla jsem zde mimo jiné možnost získávat zkušenosti jak v mezinárodních, tak národních projektech.  Od roku 2016 jsem pracovala v neziskovém sektoru jako manažer projektů Erasmus+. Své zkušenosti ráda zúročím v projektu krajského akčního plánování jako odborná garantka v Jihomoravském kraji.

kontakt: hana.cihakova@npi_cz