Ing. Lukáš Vaníček

ee.jpg Odborný garant v Ústeckém kraji  

Ačkoli nejsem vzděláním pedagog, celý svůj dosavadní profesní život se pohybuji ve školství. Během působení na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a následně v NÚV (v projektech zaměřených na vzdělávání dospělých řady UNIV) jsem měl prostor velmi detailně poznat vzdělávací soustavu Ústeckého kraje, a to se všemi jejími pozitivy i negativy, příležitostmi i hrozbami. Věřím, že tyto zkušenosti nyní zúročím při spolupráci se školami při tvorbě jejich školních akčních plánů. Jsem totiž přesvědčen, že i v životě platí paralela ze sportu, že tým je tak silný jako jeho nejslabší hráč. A proto se budu snažit přispět k tomu, aby plánované čerpání prostředků z OP VVV posunulo všechny školy na vyšší kvalitativní úroveň a tím se posílil celý vzdělávací systém našeho regionu. 

kontakt: lukas.vanicek@npi_cz