Ing. Marie Vaněčková

Pitrov Garant oblasti Digitální kompetence

Po studiu na obchodní akademii v Českých Budějovicích jsem pokračovala na VŠE Praha, obor Ekonomika a management se specializací na management informačních systémů. Zde jsem v oblasti informatiky a managementu získala silný a stabilní teoretický základ. Zároveň jsem studovala na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích na Přírodovědecké fakultě obor Aplikovaná informatika, kde jsem se snažila získanou teorii spojit i s praktickými dovednostmi. Má pracovní kariéra začala v soukromé firmě vyvíjející informační systémy a mobilní aplikace v Českých Budějovicích, kde bylo mým úkolem vybudovat centrum pro testování softwaru. Kontrolou kvality vyvíjeného SW se zabývám do současnosti. Od srpna roku 2016 pracuji jako metodička projektu P-KAP pro Jihočeský kraj. Jelikož je mi téma informačních technologií velice blízké, od dubna 2017 jsem se stala i garantkou intervence Digitální kompetence.

Kontakt: marie.vaneckova@npi_cz