Ing. Martina Hausdorfová

M_Hausdorfov Garantka oblastí Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  

V roce 1992 jsem ukončila studium na ČVUT – fakultě strojní, dále jsem absolvovala v roce 2012 na VŠE v Praze DPS pro učitele ekonomických předmětů na SŠ a VOŠ.

Ve své dosavadní pracovní kariéře jsem působila jako učitel ekonomických předmětů, jako lektor účetnictví v rekvalifikačních kurzech, jako odborný garant a editor jednotného zadání, vypracovávala jsem metodiky pro kontrolní činnost a grantová řízení, vedla jsem účetní a kontrolní týmy, jako OSVČ jsem se specializovala na vedení účetnictví a daňové poradenství pro neziskové organizace. V projektu P–KAP pracuji od listopadu 2019 a zúročuji zde své dlouhodobé pracovní zkušenosti z oblasti vzdělávání, ekonomiky a lidských zdrojů. Působím v tandemu se svými kolegy a to na pozici garanta intervence pro oblast Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a pro oblast Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

kontakt: martina.hausdorfova@npi_cz