Ing. Mgr. Marcela Mertinová

u.jpg Odborný garant v hlavním městě Praze

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad  Labem, dále Speciální pedagogiku na PF UK Praha a pracovala jako učitelka, později ředitelka ZŠ. Jako odborná asistentka na PF UJEP jsem spolupracovala na přípravě učebnic pro žáky 1. stupně ZŠ. Po praxi ve firmě jsem spolu s ředitelem SOU vybudovala zázemí pro rekvalifikační kurzy a následovala realizace projektů z ESF (ve spolupráci s úřadem práce). Se vznikem krajů jsem pracovala na odboru školství KÚ Ústeckého kraje, mj. také jako vedoucí oddělení mládeže a sportu. Kvalifikaci jsem si zvýšila studiem na VŠFS obor Veřejná správa. Při přímé práci se středními školami jsem získala velké množství informací o jejich chodu z pohledu zřizovatele a spolupracovala s nimi s kolegy při realizaci projektů dle výzev v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů (v gesci MŠMT a MPSV) i při realizaci projektů krajských (neinvestičních i investičních). Od roku 2010 jsem pracovala jako vedoucí Oddělení koncepce a kontroly škol na odboru školství KÚ Středočeského kraje. Součástí práce oddělení byl krajský projekt z Výzvy 44 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Během dvou let došlo k úžasné spolupráci SŠ a ZŠ a dle zpráv ředitelů některých škol šlo o významný nárůst zájmu  žáků o daný učební či studijní obor. Tyto skvělé zkušenosti chci zúročit při práci odborné garantky  v našem projektu.

Kontakt: marcela.mertinova@npi_cz