Ing. Agáta Kočí

k.jpg Odborný garant v Jihočeském kraji

Ve školství jsem začínala jako učitelka odborných předmětů na SOŠ v Českých Budějovicích a pedagogické vzdělání jsem si doplňovala studiem a samostudiem. Z let zkušeností s výukou žáků SŠ čerpám dodnes. V době tvorby školních vzdělávacích plánů jsem začala pracovat pro NÚV jako lektor v projektech KO S1 a KURIKULUM S a pro Masarykovou univerzitu v oblasti občanského vzdělávání. Následně jsem pracovala pro Vzdělávací institut Středočeského kraje jako metodik DVPP pro oblast polytechnického vzdělávání. V projektu P-KAP bych chtěla, mimo jiné, pomoci školám Jihočeského kaje s čerpáním finančních prostředků v rámci OP VVV, které pomohou jim i jejich žákům.

Kontakt: agata.koci@npi_cz