Mgr. Iveta Nemjová

aa.jpg Odborný garant v kraji Vysočina

Jsem absolventkou Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK v oboru učitelství. Působila jsem v základní škole jako učitelka i zástupkyně ředitele, jako odborná pracovnici na školském úřadu pro základní a speciální školy a v NÚV jako krajská metodička a koordinátorka projektů UNIV v rámci spolupráce SŠ a VOŠ. Pro krajský úřad pracovala jako věcná manažerka projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Znalost školského prostředí, navázané kontakty se školami, s desítkami zaměstnavatelů i okresními pobočkami úřadu práce stejně jako zkušenosti s vyjednáváním a dlouholetá spolupráce s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ byly dobrým startem pro práci v projektu P-KAP. Mým mottem je: „Školy jsou tu pro budoucnost, i když vycházejí z minulosti.“

kontakt: iveta.nemjova@npi_cz