Mgr. Jiří Havlík

v.jpg Odborný garant ve Středočeském kraji

Jsem absolventem pedagogické fakulty, pracoval jsem jako pedagog na ZŠ i SŠ, následně jsem se podílel na tvorbě učebnic a dalších výukových materiálů pro základní i střední školy. Průběžně jsem se zabýval a zabývám problematikou vzdělávání pedagogů se zaměřením na využití moderních technologií ve výuce především v aspektu metodicko-didaktickém. V současnosti pracuji jako odborný garant projektu podpory krajského akčního plánování. Mým úkolem v projektu je v zajištění informovanosti ředitelů škol a realizačních týmů KAP a ŠAP s důrazem na metodickou podporu.

kontakt: jiri.havlik@npi_cz