Mgr. Pavla Chocholová

cc.jpg Odborný garant v Plzeňském kraji

V oblasti vzdělávání se aktivně pohybuji už od roku 2005 díky práci v Krajském centru vzdělávání a jazykové škole Plzeň, kde jsem působila v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotního učení a v projektech financovaných z EFS. V posledních letech spolupracuji jako kariérová poradkyně. V NÚV(od 1.1. 2020  NPI ČR)  ‎pracuji od r. 2009. Začínala jsem jako metodik v projektu UNIV 2 KRAJE a navázala rolí koordinátora v projektu UNIV 3, takže mé působení v Plzeňském kraji a spolupráce se středními školami a Odborem školství mládeže a sportu PK má už tradici.

Práce odborného garanta mě baví, protože mi ‎umožňuje na regionální úrovni rozvíjet kontakty a spolupráci se školami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání a společně s nimi se podílet na dalším rozvoji vzdělávání v kraji. Školám i kolegům z projektu KAP poskytuji metodickou podporu při vytváření jejich akčních plánů a také jim nabízíme řadu odborných seminářů. Zároveň mě velmi těší být součástí celorepublikového projektu – je pro mě cenné sledovat, jak se podobná práce daří jinde v republice, vidět svou práci v širším kontextu dalších koncepčních projektů a sdílet si zkušenosti a know-how.

kontakt: pavla.chocholova@npi_cz