PhDr. Jarmila Peterková

Peterkokova_1.jpg Odborná garantka ve Zlínském kraji

Na základní škole mě bavila chemie, takže mé rozhodnutí studovat chemickou průmyslovku ve Zlíně bylo jasné. Bohužel v době dávno minulé, ještě nebylo kariérové poradenství na úrovni, jaké je dnes, a až při studiu jsem zjistila, že je těch technických předmětů trochu moc. Má další volba byla jasná. Lidé a všechno kolem nich. Vystudovala jsem FF UP v Olomouci a začala pracovat s dětmi a lidmi. Prošla jsem mnoho zajímavých povolání, byla jsem učitelka na základní a střední škole, pracovala jsem v bance, byla jsem redaktorkou v okresních novinách, pracovala jsem na okresním úřadě. V posledních letech jsem pracovala jako manželský a rodinný poradce v Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a posledních asi patnáct let na Odboru školství mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje. Odtud jsem přešla na práci v KAPu  jako věcná manažerka pro inkluzi a kariérové poradenství, a do projektu IKAP -  Centra kariérového poradenství. Pracovala jsem v projektech, převážně zaměřených na inkluzi, byla jsem i hodnotitelkou projektů. A protože ze zdravotních důvodů odešel kolega Petr Pagáč z pozice odborného garanta ve Zlíně, tak jsme si tuto práci rozdělili s Mgr. Lukášem Slovákem. Vstoupila jsem do rozjetého vlaku, ale věřím, že ho nebudu brzdit.

Kontakt: jarmila.peterkova@npi_cz