Principy kariérového poradenství

Pojem kariéra je chápán v nejširším slova smyslu a zahrnuje vzdělání (formální, neformální a informální učení), práci (placenou i neplacenou) a další životní role a zájmy. Poradenství se proto nezaměřuje pouze na jednosměrné poskytování informací ohledně možností uplatnění klienta, ale zahrnuje aktivní práci s klientem na sebepoznání, stanovení cílů v různých časových horizontech a stanovení adekvátních strategií, jak těchto cílů dosahovat.

Pojem kariérové poradenství chápeme a používáme ve smyslu konceptu celoživotního poradenství, který zahrnuje širokou škálu individuálních a kolektivních činnosti týkající se informování, vzdělávání a konzultací při rozhodování, jehož cílem je pomoci jednotlivcům k osvojení dovedností pro řízení vlastní kariéry. Všechna rozhodnutí v procesu poradenství vykonává klient. Poradce klientovi pomáhá, aniž by na něj vyvíjel nátlak nebo činil rozhodnutí za něj.

Na rozvoj kariérového poradenství se zaměřuje mnoho nedávných projektů jak na národní, tak na regionální úrovni. Zde navazujeme především na úspěchy projektu VIP II. – kariéra, mezi něž patří informační web o nabídce středních škol a uplatnitelnosti absolventů infoabsolvent.cz.