Silné stránky školy využíváme i v CŽU

Ke středním odborným školám, které jsou rovněž významnými poskytovateli dalšího vzdělávání, patří Akademie řemesel Praha, Střední škola technická. Oblastí, na niž se specializuje především, je další profesní vzdělávání.

Různými typy nabídek oslovuje Akademie řemesel Praha-SŠt čtyři skupiny dospělé populace: Nezaměstnané, ale i mladé dospělé, kteří předčasně odešli ze vzdělávání a nemají žádnou kvalifikaci, firemní klienty a v posledních letech výrazně přibývá zajímavá skupina samoplátců. Často jde o vysokoškolsky vzdělávané lidi v intelektuálně náročných povoláních, jimž chybí kontakt s manuální prací.

Fotolia_1303600_Subscription_L.jpg

„Díky dotazníkovému šetření, které školám slouží jako vstupní informace, na jaké úrovni se v jednotlivých tematických oblastech akčního plánování nacházejí, jsme si uvědomili, že jsme na poměrně vysoké úrovni a že naše škola je skutečně funkčním centrem celoživotního učení,“ konstatuje PaedDr. Ivana Nechvátalová, která ve škole pracuje jako vedoucí odd. vzdělávání dospělých, projektů a grantů.

Profesní DV jako druhá šance

V rámci dalšího profesního vzdělávání nabízí AŘ Praha-SŠt 19 profesních oborů. Velkou devizou školy jsou dobře vybavené dílny a odborníci, kteří v nich učí. Logicky tedy nabízí především technické obory. „Nekopírujeme aktivity vzdělávacích agentur, dodáváme na pracovní trh technicky vzdělané lidi,“ říká Nechvátalová. Jedná se o uchazeče evidované na Úřadu práce, kteří mohou volit z široké nabídky rekvalifikací, ale také o mladé lidi, kteří nedokončili střední školu a vypadli ze vzdělávacího systému jen se základním vzděláním. „Dokážeme je podchytit a udržet ve vzdělávací dráze,“ vysvětluje vedoucí oddělení VD, projektů a grantů.

Nekvalifikovaný mladý člověk často končí v roli brigádníka nebo pomocné síly s minimálním platem. „Po několika letech si většinou spočítá, že kdyby byl vyučený zedník, dostane úplně jinou výplatu než jako přidavač se základním vzděláním. Tito mladí pak v rámci rekvalifikace v naší škole projdou intenzivním kurzem, dodělají si úplnou profesní kvalifikaci. V jednom školním roce jím projde i sto lidí. 90 % postoupí do závěrečných zkoušek,“ vysvětluje Ivana Nechvátalová. V kurzech učí stejní pedagogové, kteří připravují žáky v 3letých učebních oborech. Mají tedy možnost srovnání. „Závěrečná zkouška, písemná, praktická i ústní, je pro všechny stejná. Frekventanti DV mají častěji vyznamenání a lepší prospěch než žáci po třech letech denního studia.  Je jasně vidět, že jsou ctižádostiví a motivovaní uspět na trhu práce.“

V posledních letech však vzrůstá i zájem samoplátců, většinou s VŠ vzděláním, kterým začíná chybět kontakt s fyzickou prací a jejími viditelnými výsledky. V posledních dvou letech tvoří vysokoškoláci 40 % zájemců o další profesní vzdělávání. Některým jde o změnu profesní dráhy, jiní chtějí kvalitní řemeslný základ pro své volnočasové aktivity. „Vyrobil jsem si prádelník z dubového dřeva, posílám foto v příloze, děkuji za vzdělání“ – i takový ohlas úspěšného absolventa mají zaznamenaný v archivu oddělení vzdělávání dospělých.

Novinka: kariérový poradce a instruktor praktického vyučování

V nabídce dalšího vzdělávání přibyly dva profesní obory, Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu a Instruktor u poskytovatele praktického vyučování. AŘ Praha-SŠt je v těchto oborech zároveň autorizovanou osobou pro ověřování a uznávání výsledků DV podle standardů NSK.

„Vzdělávání instruktorů, odborníků z praxe, kteří ve firmách pracují s žáky, už několik let poskytujeme našim partnerům, zaměstnavatelům, u nichž jsou žáci na odborných praxích. Nyní vzdělávání nabízíme jakémukoli zaměstnavateli v ČR. Jeho pracovníci u nás mohou složit profesní zkoušku a dostanou osvědčení  o profesní kvalifikaci,“ vysvětluje PaedDr. Ivana Nechvátalová. Instruktor praktického vyučování je vybaven základními znalostmi z psychologie, didaktiky a je seznámen s pedagogickou dokumentací.  

Kurz kariérového poradenství mohou absolvovat jak zájemci o pozici komerčního kariérového poradce, tak pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Foto: fotobanka NÚV