zajímavosti a inspirativní příklady z praxe

Distanční vzdělávání v systému ZEMĚ-learn-EC na SŠZP Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc mohla nabídnout pomoc i dalším školám v kraji.

 

Karanténa aneb Pracujeme on-line

Za současné situace, kdy školy realizují on-line výuku, je nejlepší využívat cloudové řešení. Školy, které toto řešení mají, mohou využívat řadů nástrojů, které jsou přímo vytvářeny pro tuto formu komunikace. Uvádíme však i jiné možnosti.

 

Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí

Gymnázium Sokolov doplňuje výuku cizích jazyků, biologie a zeměpisu používáním aplikace Expedice. Provazuje tak moderní technologie s obsahovými předměty a studenti si zvyšují svoje digitální kompetence jednoduše, přirozeně a smysluplně. Ve svém školním akčním plánu zařazuje gymnázium oblast intervence podpory digitálních kompetencí do polytechnického vzdělávání, kde si klade za cíl maximálně propojit obsah výuky a digitální kompetence. Mobilní aplikace Expedice je určena školám i veřejnosti a slouží k virtuálním výletům. Aktuálně je v nabídce přes 200 zajímavých destinací jako je Yellowstoneský park, Mount Everest, Machu Picchu nebo například biologická expedice (dýchací soustava).

 

Digitální inovace, důraz na reálné projekty a maximální aktivizace studentů

Smíchovská střední průmyslová škola připravuje žáky na další studium či práci ve velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnost. Intervence podpora digitálních kompetencí je tedy podstatou školního akčního plánu. Škola připravuje žáky do praxe maximálně prakticky i ve vysoce odborných disciplínách pomocí dlouhodobých projektů a v těsné spolupráci s firmami. Mimořádná je míra zapojování žáků do chodu školy, provázanost s praxí a přirozená integrace všech intervencí.

 

Škola s Centrem informačních technologií pro celý kraj

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, nemodernizuje jen vlastní odbornou výuku, ale buduje i Centrum podpory výuky IT předmětů, které slouží i dalším školám v Jihomoravském kraji. Reaguje tak na současný stav absolventů SŠ oboru IT, kteří nejsou schopni jak počtem, tak ani požadovanou úrovní znalostí pokrýt požadavky trhu práce. Chybí také kvalifikovaní učitelé s aktuálními znalostmi, a právě pro ně škola připravuje odborné vzdělávací akce.