BYOD: on-line seminář 17. 2. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Seminář Ing. Bořivoje Brdičky, Ph.D. a Mgr. Petry Vaňkové o možnostech, znalostech a zkušenostech s využitím různých technologií a vlastních přístrojů BYOD ve výuce.  Setkání se uskuteční ve středu 17. 2. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

POZOR! Setkání bude tentokrát probíhat přes živé vysílání v Google hangouts! Stránku zobrazíte >>zde<<.

Anotace:

Pronikání technologií do života mění celou řadu postupů při práci s informacemi i komunikaci mezi lidmi. Tyto změny se nutně dotýkají i našich škol. Je nemyslitelné, aby výukové aktivity na tyto změny nereagovaly. To by vedlo k izolaci školního prostředí od světa venku za zdmi školy. Taková izolace však neznamená jen fyzické oddělení obou prostředí, znamená bohužel též oddělení ideové vedoucí k prohlubování nepochopení a nezájmu ze strany žáků o výuku. Jedním z možných opatření, která mohou pomoci tento problém řešit, je propojení aktivit školních se světem žáků prostřednictvím mobilních technologií. Ideálním řešením je vybavit žáky školními přístroji, které lze administrovat z jednoho místa na dálku. Jenže na to většina škol nemá dost finančních zdrojů. Mnohem realističtěji se ukazuje možnost ve vhodných výuku posilujících situacích využít přístroje vlastní. Jste připraveni oznámit žákům, aby si ti, kteří mohou, “přinesli vlastní zařízení” (Bring Your Own Device)? Co všechno si musíte uvědomit, než takovou větu žákům řeknete?

Struktura setkání:

  1. Teoretický úvod – 15 min. Situace ve vybavenosti žáků, nedůvěra ze strany učitelů, kompetence pro 21. st. a rizika digitální demence, možnosti využití vzdělávacích technologií pro realizaci inkluze.
  2. Metodika BYOD ve výuce na ZŠ – 30 min. Vybavenost školy pro realizace BYOD, samotná správa, konkrétní možnosti zapojení BYOD do výuky – využitelnost uzavřených a otevřených online prostředí, nutnost multiplatformních aplikací pro práci ve třídě.
  3. Diskuze – 15 min.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno každému učiteli, který se snaží pochopit roli technologií v současném světě a nebrání se uvažovat o nich jako o jediném možném prostředku dosažení výukových cílů pro 21. století. 
Setkání je zdarma.

Lektoři:

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. – dlouholetý propagátor vzdělávacích technologií a duchovní otec Učitelského spomocníka Portálu RVP (http://spomocnik.rvp.cz/) působící na KITTV UK Praha, PedF (http://it.pedf.cuni.cz/).
Mgr. Petra Vaňková - zkušená učitelka pracující s technologiemi na ZŠ Lupáčova a asistentka na témže pracovišti – KITTV UK Praha, PedF (http://it.pedf.cuni.cz/).


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

Potřebujete:

  • počítač připojený na internet,
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpoví.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás!