Za 20 let existence Centra fiktivních firem si již více než 50 tisíc středoškoláků na vlastní kůži vyzkoušelo, „jak se dělá byznys“

cefif.jpg Fiktivní firma je v současné době na více než stovce středních odborných škol běžnou součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Ročně tímto předmětem projde více než 3500 žáků středních škol.

celá tisková zpráva celá tisková zpráva (179,16 KB)


Do České republiky pronikla myšlenka tohoto praktického předmětu díky prof. Slanařovi z Vídně a doc. Miloslav Rotport ji přivedl k životu tím, že založil Centrum fiktivních firem (CEFIF). To zahájilo svou činnost 16. listopadu 1992 na Vysoké škole ekonomické,
a středoškoláci po celé České republice tak získali možnost nejen zakládat své fiktivní firmy, ale také mezi sebou obchodovat. Fiktivní firma totiž simuluje činnost reálného podnikatelského subjektu, díky čemuž si žáci mohou vyzkoušet, jak uplatnit nově nabyté teoretické znalosti v praxi.

Fiktivní firma v kurikulu

Fiktivní firmy byly původně určeny především pro žáky obchodních akademií, ale své nezastupitelné místo dnes mají i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Do kurikula byla fiktivní firma zařazována jako výběrový předmět pro žáky třetích a čtvrtých ročníků, ale v posledních letech bývá čím dál častěji vyučována jako předmět povinný. „Tento předmět má tu výhodu, že práce ve fiktivní firmě žáky obvykle velmi baví a jsou mnohem lépe motivovaní naučit se i nezáživnou, ale pro reálný život nepostradatelnou administrativu,“ vysvětluje Ing. Lukáš Hula, současný vedoucí Centra fiktivních firem.
Pokud si chtějí žáci založit firmu, musejí napřed provést všechny úkony, stejně jako by šlo o skutečný podnik. Musejí se tedy rozhodnout, jakou zvolí pro své podnikání právní formu, zažádat si o živnostenský list nebo koncesní listinu, poslat žádost o otevření běžného účtu do některé z fiktivních bank, přihlásit se k placení zdravotního pojištění atd.

CEFIF a mezinárodní spolupráce

Všechny tyto úkony již 20 let administruje právě Centrum fiktivních firem, které je od roku 2002 součástí Národního ústavu pro vzdělávání (dříve Národní ústav odborného vzdělávání). CEFIF simuluje činnosti živnostenského a finančního úřadu, obchodního rejstříku, zdravotní, sociální a komerční pojišťovny a mnoha dalších institucí. Dále pak pracovníci Centra připravují metodické školení pro vyučující a poskytují i individuální konzultace. Mimo to také podporují organizátory veletrhů fiktivních firem, na kterých mají žáci šanci předvést, jak jsou schopni své firmy prezentovat a uspět ve srovnání s konkurencí.
Veletrhy fiktivních firem se konají nejen na regionální, ale i na mezinárodní úrovni. CEFIF pravidelně sponzoruje mezinárodní veletrh studentských firem v Praze, který se letos uskutečnil už po osmnácté. Od roku 2003 je přidruženým členem EUROPEN – PEN INTERNATIONAL, organizace sdružující centra fiktivních firem ze 42 zemí světa (přes 7000 fiktivních firem). „Nejvíce českých firem se z ekonomických důvodů účastní mezinárodních veletrhů v Praze a na Slovensku, ale své zástupce jsme v loňském roce měli i na veletrzích ve Finsku, Nizozemsku a Rakousku,“ informuje referentka CEFIF Dana Batelková.  
Mezi současnými fiktivními firmami figurují nejčastěji prodejci oblečení, elektroniky a kosmetiky, cestovní kanceláře, pohostinství, knihkupectví, reklamní agentury. V historii se ale objevily i ne příliš obvyklé společnosti, jako např. prodejce zbraní, letiště, nemocnice či pohřební služba.

„Krystal“ – první fiktivní firma

Vůbec první fiktivní firmu „Krystal“ založili žáci z pražské Českoslovanské akademie obchodní v roce 1993 a tradice fiktivních firem se na škole drží dodnes. Mezi žáky patří tento předmět k oblíbeným a pozitivně ho hodnotí i sami vyučující: „Ve fiktivkách leckdy příjemně překvapí právě ti žáci, kteří v odborných předmětech příliš dobré známky nemají. Předmět totiž v žácích podporuje podnikavost a podněcuje je k tomu, aby sami přicházeli s nápady, které chtějí realizovat,“ říká Ing. Lenka Kociánová, která fiktivní firmu na ČAO učí.
Kromě praktického využití teoretických informací se žáci ve fiktivní firmě učí získávat zákazníky, slušně vystupovat a mluvit o své firmě. V neposlední řadě také trénují práci v týmu.