Jak obdržíme kód fiktivní firmy a k čemu slouží?Kód fiktivní firmy obdržíte na základě vyplnění dotazníku FF. Slouží k identifikaci fiktivní firmy v databázi. Na jeho základě můžete vstoupit do chráněných oblastí internetových stránek EUROPEN a také se uvádí na přihlášky na mezinárodní veletrhy.