Jaký je optimální počet žáků ve fiktivní firmě?

Doporučujeme okolo deseti žáků ve třídě. Rozhodně by fiktivní firma neměla mít více jak 15 žáků a méně než 4.