Kde se dozvíme o veletrzích, soutěžích a akcích, které CEFIF pořádá?

Všechny tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách, ale taktéž je dáváme do Informátorů (občasníků CEFIF), které rozesíláme školám jak normální poštou, tak i elektronicky. Informátory jsou též ke stažení na našich webových stránkách.