Kontakty CEFIF

Nebojte se nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem týkajícím se činnosti fiktivních firem jak v ČR, tak i v zahraničí.

Můžete nás kontaktovat poštou na adrese:

NÚV
CEFIF
Weilova  6
102 00 Praha 10

Můžete nás kontaktovat telefonicky:

274 022 111 - spojovatelka
274 022 425 - Ing. Lukáš Hula, vedoucí
274 022 426 - paní Pavla Srchová, asistentka

Můžete nás kontaktovat e-mailem:

lukas.hula@nuv_cz pavla.srchova@nuv_cz

Můžete nás navštívit osobně:

Pokud je Váš dotaz obšírnější, můžete přijít osobně, ale v tom případě Vás žádáme o domluvení si schůzky v předstihu alespoň tří pracovních dnů.

Doprava do NÚV