Pojišťovna CEFIF

Tato pojišťovna poskytuje fiktivním firmám zákonem povinně uložená pojištění. Jedná se o:

 • odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance a případnou škodu
 • povinné pojištění pro cestovní kanceláře proti úpadku

Postup pro odpovědnost zaměstnavatele za zaměstnance a případnou škodu:

 1. Vyplňte přihlášku plátce zákonného pojištění (odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancům).
 2. Ve čtvrtletních intervalech plaťte prostřednictvím své banky pojistné poplatky. Variabilním symbolem pro platbu je vaše IČ.

Postup v případě povinného pojištění cestovní kanceláře proti úpadku:

 1. Vyplňte přihlášku plátce zákonného pojištění (pojištění cestovní kanceláře proti úpadku).
 2. Pravidelně plaťte prostřednictvím své banky pojistné poplatky. Variabilním symbolem pro platbu je vaše IČ.

Pojišťovna CEFIF dále nabízí tyto druhy pojištění pro právnické osoby:

 • Živelné pojištění
 • Pojištění pro případ krádeže a loupežného přepadení
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • Havarijní pojištění

Pojišťovna CEFIF dále nabízí tyto druhy pojištění pro fyzické osoby:

 • Životní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí)