Pokud žáci potřebují poradit, mohou se obrátit na CEFIF samostatně?

Ano. Je to dokonce lepší, nemůže dojít k zkreslení informace. Nejlepší je, když přímo zatelefonují.