Hlavní úkoly a činnosti NICM

Národní informační centrum pro mládež  ( www.nicm.cz ) je jedním z oddělení  Národního ústavu pro vzdělávání  ( www.nuv.cz ), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ( www.msmt.cz ) NICM bylo založeno v roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. Národním se nazývá od roku 2008.

Ve všedních dnech poskytovalo NICM svým klientům poradenský a informační servis, nabízelo návštěvníkům volně přístupný internet, tisk a kopírování dokumentů, možnost využití technického vybavení NICM ke studiu nebo tvorbě vlastních projektů, prostory pro realizaci přednášek či neformálních setkání mladých lidí i prodej slevových karet ISIC, ITIC, Scholar a YITC.

Webové stránky www.nicm.cz navštívilo v roce 2013 přes 312 000 návštěvníků, přečetli si na 568 000 článků. Do kamenného centra NICM Na Poříčí 4 zavítalo zhruba 3500 lidí, kteří si sem přišli pro radu, kvůli vytisknutí referátu do školy nebo jen posezení u internetu.

NICM zorganizovalo a vedlo 12 přednášek pro studenty středních a základních škol. V obsahu se prolínají stěžejní oblasti, o kterých NICM informuje – studium, práce i dobrovolnictví, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

I v roce 2013 NICM nabízelo metodickou činnost všem státním a nestátním subjektům k problematice vybudování a provozu ICM a umožňovalo nově vznikajícím ICM absolvovat stáže přímo v NICM v Praze. Zodpovídalo dotazy pracovníků regionálních ICM a pomáhalo jim při tvorbě i realizaci jejich projektů.

Celkem pracovníci NICM vyrazili na deset kontrolních a metodických cest i auditů po informačních centrech pro mládež v ČR. Certifikace byla letošního roku udělena devíti ICM, z toho přibyla čtyři nová. Síť certifikovaných se tak rozrostla o Český Brod, Kladno, Slaný a Jilemnici.

Mimo jiné byla v tomto roce Informační centra pro mládež spojována zejména společnou kampaní „Právo na informace právě teď: Informovaný občan“. Zásadou této celorepublikové aktivity bylo dbát na evropské informace i práva a celkově probudit zájem o dění a možnosti občana v EU. Součástí kampaně byla i letos infocachingová hra o hodnotné ceny a řada regionálních soutěží o nejzajímavější fotografii s maskotem projektu Jimmy.

Setkání pracovníků ICM proběhla celkem třikrát. Školení se konala také tři – kurz pro začínající pracovníky informačních center pro mládež YINTRO, školení o bezpečnějším internetu, které měla v rukou organizace Safer Internet a školení ministerstva zemědělství o nezávadnosti potravin. V nich se proškolilo na pět desítek zaměstnanců ICM.

V NICM se konalo i několik akcí, které pořádali klienti nebo partneři sami. Za zmínku stojí například výstava UNHCR, která byla pořádána ke světovému dni uprchlíků, nebo bloky filmových dílen na téma netradičního povolání od Gender Studies. Pro vyhlášení regionálního kola Soutěže školních časopisů si organizátoři opět vybrali prostory NICM. Také se zde konala přednáška o možnostech absolventů v zahraničí, na níž s NICM spolupracovala Student Agency. Spolupráce s partnery NICM byla posílena prostřednictvím setkání u příležitosti Evropského dne informací.

Prezentaci Národního informačního centra pro mládež i celého informačního systému pro mládež zajistilo NICM na několika veletrzích či akcích. Stánek NICM se tak objevil na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně, na festivalu oslav studentského života a příchodu máje Majáles, na veletrhu profesních příležitostí Profesia Days nebo také na festivalu volnočasových aktivit Ladronka Fest.

Mezi stěžejní nové produkty patří vývoj a distribuce mobilní aplikace Íčko v kapse, která je ke stažení na Google Play nebo na http://bit.ly/148SasR. Aplikace mapuje potřeby mladých lidí v oblastech studia, práce, dobrovolnictví i sociálně patologických jevů a prostřednictvím stručných rad se je snaží uspokojit. Dále byl obnoven Zpravodaj informačních center pro mládež, který má za úkol nejen zpravovat o důležitých datech pracovníky s mládeží, ale také stmelovat zaměstnance ICM. A v neposlední řadě je to také transformace tradičního newsletteru pro mládež v graficky poutavější a obsažnější Infolisty.