On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

5. 4. 2017 Pohybové chvilky a hry v mateřské škole
Mgr. Michael Novotný nám letos v rámci online setkání představil tvořivou dramatiku v MŠ. Jaké je jeho pojetí pohybových chvilek a hravých aktivit s předškolními dětmi? Nenechte si ujít hodinku plnou inspirace a nápadů!

13. 4. 2017 Žák s PAS v kolektivu třídy: práce s kolektivem spolužáků, prevence šikany, podpora vztahů
Dětem s poruchami autistického spektra jsme se už na setkáních věnovali 3x. Pojďme se nyní spolu s Mgr. Lenkou Bittmannovou zaměřit na školní prostředí a práci s žáky s PAS.

20. 4. 2017 Scientix - inspirace ze světa přírodních věd
Jak by mohla probíhat spolupráce mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů? To nám nastíní Ing. et Bc. Vladimíra Pavlicová.

26. 4. 2017 Možnosti využití mediálních dovedností
Co si představíte pod pojmem Turistickomediální kurz? Ing. Martin Blatoň, PhD. vám dodá podrobnosti a nabídne vám inspiraci ke zvýšení mediálních a ICT dovedností (nejen) u vašich žáků.