On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

3. 5. 2017 Experiment v MŠ
Mgr. Michael Novotný nás letos již potřetí (https://goo.gl/vPJxEC) nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách a tvořivé dramatice si pojďme společně vyzkoušet nějaký ten pokus!

11. 5. 2017 Žák s PAS ve střední škole
Žáci z předchozího setkání s Mgr. Lenkou Bittmannovou už vyrostli. Jak s nimi tedy pracovat na třetím stupni vzdělávání? To nám poradí PaedDr. Věra Čadilová.

24. 5. 2017 Voda z kohoutku, voda v krajině
Na ekologické téma s námi už Ing. Lenka Skoupá na online setkání hovořila několikrát (https://goo.gl/zd73zt). Jaké informace o vodě bychom měli předávat žáků a jakými formami?

31. 5. 2017 Voda – badatelsky orientované učení
Setkání navazuje na předchozí webinář. Nyní si spolu s Ing. Lenkou Skoupou přiblížíme osvědčenou výukovou metodu a zasadíme ji do celkového konceptu tématu ochrany přírody ve výuce.