On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v lednu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

9. 1. 2019, Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.

Pokračování prezentace konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Lektor Mgr. Michael Novotný.

17. 1. 2019, Jak seznamovat žáky/ně 1. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce nižších ročníků ZŠ? Doporučujeme setkání s Veronikou Šprincová a Markétou Kos Mottlovou.

24. 1. 2019, Jak seznamovat žáky/ně 2. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Chcete se vyhnout genderovým stereotypům ve výuce v 5.–9. třídě? Veronika Šprincová a Markéta Kos Mottlová si připravily online setkání speciálně pro učitele 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.