On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

6. 11. 2019, Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky MŠ II.

Mgr. Michael Novotný nabízí druhou část nabídky dramatických, pohybových, výtvarných a experimentálních činností s environmentální prostupností využitelných ve vzdělávací nabídce mateřské školy.

7. 11. 2019, Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – komu je příručka určena a jak s ní pracovat?

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková nám představí novou příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky.

11. 11. 2019, Podmínky a realizace pro vzdělávání dvouletých dětí

S aktuálními úpravami právních předpisů týkajících se zařazování dětí mladších 3 let do mateřské školy, s denním režimem, s důležitými principy práce s dětmi a významem volné hry vás seznámí Bc. Jana Smolková a Mgr. Hana Splavcová.

20. 11. 2019, Dějepisné perspektivy – historičtí aktéři včera, dnes a zítra

Zajímá vás propojení více dějepisných událostí jednotnou metodikou? Martin Vonášek si pro vás přichystal webinář o výuce dějepisu „tak trochu jinak“.

21. 11. 2019, Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání

I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová.

27. 11. 2019, Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce – sdílení zkušeností s jednotlivými metodami z příručky

Markéta Štěpánová, Anna Babanová a Irena Smetáčková spolu s námi prolistují příručku s tématem genderově citlivého přístupu k vedení výuky a upozorní na uvedené metody – jak fungují a čím mohou být učitelům přínosné.

28. 11. 2019, Mediální reflexe Jana Palacha během výročí

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? PhDr. Jan Bárta nás provede ukázkovým tématem.