On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2017 a lednu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

7. 12. 2017, Svobodná volba povolání dívek a chlapců: tipy pro výuku
Lektorský tým Ireny Smetáčkové naváže na předchozí webinář Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ a bude se dále věnovat tématu rovnosti žen a mužů.
 
14. 12. 2017, Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy
Z předchozího webináře s Mgr. Lenkou Bittmannovou už víme, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel na tuto situaci připraven?
 
3. 1. 2018, Slovní zásoba a jazykový cit
Mají vaši předškoláci a školáci problémy s obsahem vyjádření, slovní zásobou a stylistikou slovního projevu. Pak nepřehlédněte další online setkání s osvědčenou lektorkou Mgr. Petrou Pšeničkovou.
 
11. 1. 2018, Slovní zásoba v angličtině: Jak na ni?
Mgr. Sylvie Doláková už v předchozích setkáních ukázala, jak snadno lze pracovat s výukou angličtiny prostřednictvím pohádek a hravých aktivit. Setkání s tématem rozvoje slovní zásoby bude jedním ze tří, které nás tento rok s touto lektorkou čekají.
 
17. 1. 2018, Geometrie trochu jinak
Geometrie bývá pro začínající i zkušené učitele 1. stupně ZŠ prubířským kamenem výuky. Praktické nápady Mgr. Jana Horáka mohou učitelům pomoci s atraktivitou této součásti hodin matematiky.
 
25. 1. 2018, Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce
Možnosti uplatnění lidových hudebních nástrojů jako prostředek k prohloubení povědomí o tuzemské národní tradici a tvořivosti, ale také jako prostor pro objevování nových zvukových a hudebně vyjadřovacích možností v rámci školní práce s žáky – to vše nám sdělí Mgr. Petr Drkula Ph.D.