Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Souhrnné informace o proběhlých i plánovaných webinářích v režii Metodického portálu RVP.CZ najdete >>ZDE<<.

4. 3. Živá zvířata ve výuce na základní a speciální škole

O možnosti využití živých zvířat ve výuce, o právním rámci a inspiraci na vhodné metodiky pro využití zvířat ve výuce se s vámi podělí Ing. Lenka Skoupá.

11. 3. Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války – metodická inspirace

Mgr. Milan Hes, Ph.D. vás provede vzdělávacím portálem, který nabízí odborně zpracované materiály (texty historiků a politologů, výukové prezentace a metodické listy, medailony významných osobností, textové a ikonické prameny atd.) vhodné do výuky dějepisu.

Webinář je součástí akce Týden otevřeného vzdělávání (viz níže).

18. 3. Mandaly nejen na interaktivní tabuli

Kruhové obrazce jsou využívány pro uvolnění napětí, výuku geometrie i jako netradiční výtvarný projev. Mgr. Ivana Hrubá Eliášová vám představí nejen projekt Mandala dětem, ale také vám nabídne tipy, jak s mandalou pracovat při vzdělávání dětí.

25. 3. Online učení se v Edmodu

Aplikace Edmodo může být zajímavou pomůckou k ověřování aktuálního stavu pochopení učiva a pozornosti žáků. O zkušenosti s řešením problémů při integraci do výuky, ale také o přínosu využívání aplikace Edmodo ve výuce, se s námi podělí Mgr. Martin Vonášek.

Týden otevřeného vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZ

„Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství, neboť vede k personalizaci a zvyšuje úroveň celoživotního učení. Jedině otevřená kooperace učitelů vede k snadnějšímu šíření pokrokových myšlenek i postupů a podporuje vznik takové kolektivní inteligence, která má synergický efekt (mocnější účinek než pouhý součet sil),“ říká Ing. Bořivoj Brdička, Ph. D., který se volně šiřitelnými informacemi zabývá přes dvacet let a novinky z dění v oboru učitelům spolu se studenty předává posledních pět let v rámci Metodického portálu RVP.CZ v roli Spomocníka.

Připravované webináře:

9. 3. Otevřené vzdělávání v ČR, lektor: Bořivoj Brdička a GEG ČR

10. 3. Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání, lektorka: Hana Lišková

12. 3. Klasifikace řečových vad u předškoláků, lektorka: Eva Kolesová