Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Souhrnné informace o proběhlých i plánovaných webinářích v režii Metodického portálu RVP.CZ najdete >>ZDE<<.

1. 4. Kolektivizace zemědělství v ČSR v 50. letech 20. století – metodická inspirace

Setkání s podtitulem Práce s dobovými dokumenty ve výuce moderních dějin přinese představení konkrétních typů historických pramenů: úřední zpráva, karikatura apod., jejichž rozbor pomáhá rozšiřovat čtenářskou gramotnost a schopnost interpretace různých zdrojů informací. O své tipy a rady, které se osvědčily při výuce, se s námi podělí Mgr. Marcel Mahdal.

8. 4. Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením

Obsahem setkání s Mgr. Janou Šarounovou bude např. stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní přehled o jednotlivých zařízeních ŠPZ a jejich činnostech nebo vhled do legislativního vztahu škola – ŠPZ – zákonný zástupce.

15. 4. Zelená třída – podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Další z ekologických témat ve spolupráci se SEV Toulcův dvůr nám představí Ing. Václav Kugler. Podívejte se na jeho předchozí setkání s názvem Využití školních zahrad a pozemků – praktická ekologie.

23. 4. Výuka dějepisu podle alternativní verze

O alternativní výuce dějepisu na gymnáziích už bylo napsáno na Metodickém portálu RVP.CZ poměrně hodně článků (zde souhrnně celá kolekce). Nechte si vyprávět Mgr. Martinem Vonáškem, jak vše probíhá v praxi.

30. 4. Podpora učitele v jeho práci

Dvojici lektorů Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nemusíme našim pravidelným návštěvníkům online setkávání představovat. Jejich webináře jsou vždy neotřelé, vedené s nadhledem a nespornými odbornými znalostmi. Přesvědčte se zhlédnutím některého záznamu v modulu AudioVideo.