Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Souhrnné informace o proběhlých i plánovaných webinářích v režii Metodického portálu RVP.CZ najdete >>ZDE<<.

6. 5. 2015 Využití orální historie pro tvorbu výukového dokumentu

“Aktivity orální historie směřují k získání ústních informací, jejich analýze a ke kritickému zpracování takto získaných pramenů v oblasti nejnovějších dějin představujících přibližně dvě generace lidí,” říká J. Herink ve svém článku Orální historie. Jak využít tuto metodu při tvorbě DUM nám představí Mgr. Monika Horsáková.

13. 5. 2015 Mediální systém v ČR a postavení veřejnoprávních médií

Mediální výchova je jedním z průřezových témat. Metodických článků je na Metodickém portálu RVP.CZ poměrně hodně, online setkání (připravené Mgr. Monikou Horsákovou) bude v modulu AudioVideo první. Zúčastněte se přímého vysílání a využijte možnosti komunikovat s lektorkou prostřednictvím chatu.

21. 5. 2015 Proč je užitečné myslet pozitivně při vzdělávání

Psychohygieně jsme se na online setkáních už věnovali dvakrát. Jaký úhel pohledu si pro nás připravili lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek? Jistě komplexní, jak už jsme u této lektorské dvojice zvyklí.

27. 5. 2015 Proč je důležité mít Europass?

Že se s EUROPASSEM neztratíme, jsme si v rámci webináře řekli v loňském roce. Co dalšího nabízí EUROPASS učitelům základních a středních škol? Zúčastněte se online setkání s Mgr. Michalou Čičvákovou a dozvíte se.