Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci a lednu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Souhrnné informace o proběhlých i plánovaných webinářích v režii Metodického portálu RVP.CZ najdete >>ZDE<<.

3. 12. Co potřebují občankáři?

Nabízíme setkání nad dotazníkovým šetřením, které připravila Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a které pomohlo definovat problémy, s nimiž se učitelé setkávají při výuce občanskovědních předmětů. Pojďme společně se zástupci Asociace M. Řezáčem a T. Vodičkovou hledat řešení.

10. 12. Kazuistický seminář – edukační proces a jeho specifika u žáků se zrakovým postižením

Již počtvrté máme možnost rozšířit si své znalosti o práci s žákem se zrakovým postižením a zeptat se na cokoli k tomuto tématu lektorky PhDr. Kateřiny Stejskalové, Ph.D. Přehled předchozích setkání najdete v modulu AudioVideo.

8. 1. Jak na výchovu k podnikání a podnikavosti na základní škole

Dá se rozvíjet podnikavost již ve výuce na základní škole? Odpovědi si pro nás připravili Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek. Pokud vás zajímá, jak se dá podnikavost rozvíjet ve středním vzdělávání, podívejte se na záznam některého z předchozích setkání k tomuto tématu.

15. 1. Levák a jeho svět

Chcete vědět, jak se cítí levák v převážně pravostranném prostředí? Rádi byste nabídli svým žákům-levákům správné metody výuky psaní a práce s počítačem? Pan Ivo Vodička má (již podruhé) pro vás odpovědi, náměty a informace.

22. 1. Jak rozvíjet motoriku u předškoláků

Lektorka a autorka metodických článků Petra Pšeničková se dlouhodobě věnuje přípravě předškoláků a žáků přípravných tříd. Podívejte se na záznamy jejích předchozích setkání a zúčastněte se spolu s námi dalšího inspirativního setkání.

29. 1. Gramotnosti ve vzdělávání – co, proč a jak?

Ke konkrétním gramotnostem už proběhla řada webinářů. Přijměte pozvání na setkání s Mgr. Annou Doubkovou a PaedDr. Karlem Tomkem, kteří vám nabídnou celkový úhel pohledu na gramotnosti ve vzdělávání.