Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Čtvrtek 1. 10. 2015 Veřejné licence, Creative Commons a možnosti jejich využití

Lucie Straková nás seznámí se strukturou systému otevřených licencí a nabídne nám pár tipů, jak s licencemi pracovat ve výuce. Doporučujeme online setkání doplnit zhlédnutím záznamu webináře Vyhledávání vhodných obrázků a fotografií na internetu.

Středa 7. 10. 2015 Poradenství a rozvoj dovednosti žáka v řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty

... aneb Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole. O tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství a jak lze s těmito informacemi pracovat na škole, nás seznámí Mgr. Petr Chaluš.

Středa 14. 10. 2015 Projektová rizika a jak na ně reagovat

Získejte informace k aktuálnímu tématu od jednoho z autorů publikace Projektový management a potřebné kompetence, metodika na projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství, Doc. Ing. Jiřího Skalického CSc.

Středa 21. 10. 2015 Aplikace matematiky

Zákoutími výuky matematiky na 2. a 3. stupni vzdělávání nás provede Mgr. Petr Pupík. Kdo by potřeboval udělat si předem představu o výuce matematiky, může zhlédnout záznamy virtuálních hospitací a webinářů k tomuto tématu v modulu AudioVideo.

Čtvrtek 29. 10. 2015 Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času – metodický materiál pro výuku dějepisu a občanské výchovy

Lektor Mgr. Milan Hes, Ph.D. nám na setkání s podtitulem Fotografie jako školní historický pramen k výuce I. světové války představil rozsáhlou elektronickou antologii pramenů ke studiu dějin XX. století. Jakou inspiraci nám přinese v jeho podání projekt Místo paměti?