Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2014

V únoru 2014 nabízí Metodický portál následující webináře primárně pro učitele předškolního, základního a speciálního vzdělávání.

6. 2. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Zrakovému vnímání se lektorka věnovala jako spoluautorka článku Jak rozvíjet zrakové vnímání v přípravné třídě?, sluchovém vnímání ve dvoudílném seriálu Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě?

12. 2. Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, PaedDr. Eva Čadilová.

Webinář vzniká ve spolupráci s asociací APLA.

19. 2. Multikulturní výchova: Projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti, Mgr. Šárka Kadlecová.

Webinář vzniká ve spolupráci s právnickou organizací In IUSTITIA, která se mimo jiné zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických postojů veřejnosti.


26. 2. Mediální výchova: kritické myšlení při práci s i-médii, Mgr. Peter Gabaľ.

Webinář vzniká ve spolupráci s občanským sdružením ASI-MILOVANÍ Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství.