Přehled poskytovaných služeb

Mezi služby poskytované naší pedagogicko-psychologickou poradnou patří zejména:

diagnostika školní zralosti a poradenství ohledně nástupu dítěte do povinné školní docházky;
diagnostika a poradenství při řešení výchovných obtíží žáků (včetně specifických poruch chování);
diagnostika a poradenství pro žáky s výukovými obtížemi a se specifickými poruchami učení;
diagnostika a poradenství při volbě další vzdělávací cesty a při volbě povolání;
diagnostika a poradenství při osobních a sociálně-vztahových problémech;
práce se školními třídami (diagnostika a intervence);
diagnostika a poradenství pro mimořádně nadané žáky;
diagnostika a poradenství pro žáky s poruchami autistického spektra;
poskytování krizové intervence v případech, které negativně ovlivňují vzdělávání žáka;
poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka);
reedukace a stimulace (dílčích funkcí, kognitivních a sociálních dovedností);
informační a metodická činnost pro rodiče a pedagogické pracovníky.