Problematika kariérového poradenství

Zpravidla se jedná o odborné konzultace k volbě studia žáků, změnám v legislativě, kurikulární reformě ve středním vzdělávání apod.