Stále více absolventů si může dodatek k osvědčení stáhnout z webu školy

Europass – dodatky k osvědčení, které dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol, má na svých webech již 48 škol. Absolventi těchto škol si tak dodatek mohou jednoduše a kdykoli stáhnout a využít při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu, ať už u nás nebo v zahraničí. Dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, v posledních letech ho ale využívají i uchazeči při hledání práce i v České republice.

VYDÁVÁNÍ DODATKŮ MŮŽE ŠKOLE POMOCI PŘI NÁBORU NOVÝCH ŽÁKŮ

Pokud škola zveřejní dodatky k osvědčení např. na svém webu, může jí to pomoci i při náboru nových žáků. Z dodatků je patrné, co žáci po absolvování školy umí, jaká je jejich úroveň kvalifikace a další možné profesní uplatnění.

Online zveřejněné dodatky využijí nejen čerství absolventi, ale i absolventi z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (se stejným názvem a kódem oboru). Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zájemce o studium na škole a jejich rodiče o tom, jaké dovednosti žáci studiem oboru získají a jaká bude jejich uplatnitelnost po absolvování školy.

Návod, jak postupovat při vydávání dodatků, najdete v souboru ke stažení „Jak vydávat dodatky“.

Dodatek k osvědčení je doklad, který dostávají absolventi na konci studia spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce zpravidla ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině). Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Tento údaj je důležitý, pokud chce absolvent najít práci, brigádu nebo studium v zahraničí. Vydání dodatku k osvědčení je zdarma.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením nebo výučním listem a bez originálu osvědčení ho nelze předkládat. Zástupci škol se proto nemusí obávat toho, že dodatek si stáhne a dále využije i někdo jiný než absolvent školy.

Databáze pro vydávání dodatků: edo.europass.cz

Příklady škol, které mají na webu uveřejněné dodatky: