Kurz Psaní na počítači březen až červen 2017

Od  16. března 2017 do 8. června 2017 pořádá Státní těsnopisný ústav Kurz Psaní na počítači v učebně NÚV vybavené projekční technikou a počítači (max. 15 účastníků) na adrese Weilova 1271/6, Praha 10. Přihlášky se přijímají na adrese stanislava.frydrychova@nuv_cz nebo na tel. 274 877 803. Kurzy jsou určeny pro zájemce od šestnácti let. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu, které má celostátní platnost.

  • tříměsíční kurz (13 lekcí/1,5 h)
  • čtvrtek 17:30−19:00 hod.
  • od 16. března 2017
  • do 8. června 2017
  • za 3 297,-- Kč vč. DPH
  • složenka se rozdává při 1. lekci
  • lektor Mgr. Vít Valeš

Výuka probíhá v programu STOP klávesnicové negramotnosti. Účastníci obdrží skripta pro domácí přípravu v běžném textovém editoru.

Obsahem kurzu je osvojení  dovednosti ovládání klávesnice všemi deseti prsty naslepo. Po seznámení s klávesnicí počítače, zaujetí správné polohy těla a základní polohy rukou je hlavní částí výuky psaní písmen na základní, horní, dolní i číselné řadě. K tomu přistupuje psaní velkých písmen, diakritických a interpunkčních znamének a číslic.

Pro účast v kurzu psaní na PC stačí minimální znalost práce s počítačem. Je však nutné, aby účastníci procvičovali probranou látku doma v průměru 10−15 minut denně.