Program excelence středních škol 2012

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012 se bude řídit novými pravidly. V naší soutěži je podle těchto pravidel ve školním roce 2011/2012 do programu zařazena pouze disciplína Psaní na klávesnici. Veškeré informace obdrží v dostatečném předstihu ředitelé škol přímo od MŠMT.