Těsnopis pro každého: březen 2008

I v roce 2008 vás čekají další lekce těsnopisu pro každého. Jistě vás potěší, že po tomto pokračová nám zbývají už jen čtyři. Většinu znaků už umíme, a tak dokážeme napsat už hodně slov. Jenom je třeba tato slova používat při psaní poznámek. Jednak si zrychlíme naše psaní a jednak je nebudeme zapomínat.

Při psaní znaků z této lekce využijeme horní smyčku, kterou jsme se naučili minule. Naučíme se další způsob připojování koncovek sloves krácených začátkem. A tak je čas ke čtení a psaní našich příkladů. Každý napsaný tvar pozorně kontrolujte a to, co se nepodaří správně, hned škrtněte a pište znovu. Po několika správných pokusech se vám bude psát slovo lépe a zvýší se i rychlost psaní, což je hlavní smysl našeho snažení v těsnopise.

Příklady slov
 

1. řádek obrázku: své, svátek, svítí, svěří se, světlo 

2. řádek obrázku: lépe, líbí se, malé, celý, bílá, zapomněli

3. řádek obrázku: v neděli, daleko, zelená, zelenina

4. řádek obrázku: myslí, sleva, slíbit, pošlete

5. řádek obrázku: děláte, zdržíme se, přesvědčíte, změnili, rozdělané

6. řádek obrázku: ale, asi, až auto, adresy

7. řádek obrázku: dlouhý, soukromé, koupí, zkouší, kterou, každou

8. řádek obrázku: aby, důležité, společné, úloha, přesvědčit, škola, jsou, budou, bylo, nebyl

Pro složku písmen "sv" máme horní smyčku, která začíná na základně a dosahuje až ke vnitřní lince. Obvykle je pěkně kulatá, ale při vydutí obloučku ve slabice "svě" se poněkud zešišatí.

Písmeno "l" na začátku slova a po samohláskách se vyznačuje také horní smyčkou, ale tou nejmenší, jakou dokážeme napsat. A musí to na ní být vidět, aby se toto písmeno nepletlo s jiným, které nás ještě čeká. Zesiluje se ve slabice "la". Nezapomínejte však na to, že v jiných případech používáme "l-ové symboly", protože se lépe píší i čtou.

Nezvykle může vypadat "l" po dolní smyčce, protože "visí" nad linkou. Je to však nutné, protože jinak bychom ve slově nechtěně vytvořili jiné písmeno.

Po "s" a po "š" připojujeme "l" těsně na konci kružnice, tedy nahoře.

Připojování koncovek sloves krácených začátkem, které jsme probrali v minulé lekci, má dvě výjimky. Pokud začátek slovesa končí  na "-e" nebo na souhlásku, připojuje se koncovka snížená o půl stupně (-me, -te) nebo těsně vedle začátku slova (-li, -né). Je to důležité pro odlišení některých slov.

Písmeno "a" na začátku slova má samostatný znak. Je půlstupňový, začíná přímým tahem a končí obloučkem. A pochopitelně je zesílen.
Dvojhláska "ou" se vyznačí jako "a" + "o", to je zesílením a oddálením.

Nové zkratky začátkem slova a koncem slova se vám určitě budou hodit při psaní, protože se často používají.

Pokud jste si nacvičili všechna nová slova, můžete je zkusit psát ve větách. Vybavují se vám dobře? Pak jste lekci zvládli. Nebo je musíte pracně vymýšlet? Pak se vraťte k nácviku slov, jinak vám těsnopis neposlouží.

Ty úlohy jsu malé, ale důležité. Budou zkoušet, jak daleko svítí světlo auta. Myslí na to, aby ten kus nebyl dlouhý. Zapomněli, co změnili ve společné dohodě. Přesvědčíte své děti, že má v neděli svátek. Zdržíme se asi ve škole, kterou známe. Až pošlete zeleninu na naši adresu, zařídíme přesun. Děláte to lépe. Líbí se nám celý den. Svěří se vám, že sleva je tam velká.