Těsnopis pro každého: prosinec 2005

Také minulá těsnopisná lekce končila větami na procvičení. Při jejich převodu jste si možná povšimli, že těsnopisný záznam se nezabývá jinou interpunkcí než větnou tečkou. Je tomu skutečně tak. Neudělat tečku za větou, nevědět, kde jedna věta končí a kde druhá začíná, to by mohlo leckdy způsobit velké ztráty času při bádání nad tím, co jsme si vlastně zapsali. Vynechání větné čárky tolik starostí při převodu nepřidá. proto ji opravdu můžeme v těsnopisném zápisu vynechat a doplnit pak až při převodu.

Na nácvik a procvičení čekají v této lekci mimo jiné opět písmena "r" a "ř", tentokrát však jako samostatné znaky, některé předpony a předložky a několik nových zkratek. Prohlédněte si nejprve těsnopisem napsaná slova na následujících řádcích a jejich převod.

Příklady slov

1. řádek obrázku: radit, Bára, hory, porada vybíráme

2. řádek obrázku: rozbitá, rozdává, rozdělat

3. řádek obrázku: řada, říká, pořad, věříme

4. řádek obrázku: vjede, ve ve vašem bytě, v jeho třídě, v úterý

5. řádek obrázku: zbývá, změnit, zvětšit, z domu, z opravy, vztah

6. řádek obrázku: nezbývá, nezboří, nezměnit, nevzdáme

7. řádek obrázku: rozhodnout, dohodnout, zvýšit, říjen, rychlý

Nyní si vezměte tužku a papír a zkoušejte slova sami napsat.

První řádek obsahuje slova obsahující písmeno "r". Těsnopisný tvar je půl stupně vysoký a psaný ve směru shora dolů. Protože ostře začíná a ostře končí, musíte - podobně jako při psaní základního "v" - tužku opravdu dobře vést, abyste ostrý tvar nezkomolili. Velikost znaku musíte dodržet i po "o" nebo po "i/y". Proto se nesmíte divit, že díky "r" dostávají další znaky náhradní základnu. Jestliže se chcete pochlubit, že jste přišli na rozdíl mezi "r" a "i/y", napište nám.

Z předpony "roz-" zůstává v těsnopise pouze "ro", protože i bez "z" je celé slovo čitelné. Toto posuďte sami podle příkladů na druhém řádku.

Těsnopisný tvar písmene "ř" je také půl stupně vysoký, také ostře začíná i končí jako "r", ale tvar je zpříčený.

Vlasová prohnutá čára začínající na dolní lince se používá jako těsnopisná předpona nebo předpona nebo předložka "v". Příklady jejího využití vidíte na čtvrtém řádku. Všude, kde je to možné, se slovo následující za předložkou připojuje bez mezery. Plynulé psaní je totiž rychlejší.

Podle příkladů na pátém řádku nacvičte předponu a předložku "z". Vlasová prohnutá čára před znaky umístěnými na základně začíná kousek (asi čtvrt stupně) pod základnou. V ostatních případech je to jednostupňový znak a píše se stále ve směru zdola nahoru. Skupinu "vz" ve slově "vztah" a slovech podobných si poněkud usnadníme a napíšeme ji jako předponu a předložku "z".

Předpona "nez" se podobá misce nebo střešní tašce. Musí však být jeden stupeň vysoká. Takto zjednodušeně se napíše i "nevz-".

Nové zkratky se naučte podle posledního řádku. Jistě se vám vybavují i další významy slov, která uvádíme v příkladech (např. vedle slova "rychlý" také "rychlá" a "rychlé"). To je správné. Procvičujte tak nejen zkratky. Při psaní si slova se všemi významy polohlasem přeříkávejte. Zapamatování tvarů jedině pomáhá, když je oči vidí, ruka píše a navíc i ucho slyší.

Abyste si potvrdili, jak dobře jste lekci zvládli, napište těsnopisem následující věty:

Bára vybírá opět 5. řadu. Nezbývá mi oběd. Věříme, že změní jeho rozhodnutí. Budete tu poradu řídit v úterý vy? Po dohodě to nevzdáme. V jeho třídě vybíráme děti pro pořad Vztahy a my.