Těsnopis pro každého: říjen 2004

Podívejte se na čtyři následující řádky psané těsnopisem a na jejich převod.

Příklady slov

1. řádek obrázku:
m, má, mám, máma, my, mé, mámy, máme

2. řádek obrázku: t, ta, táta, teta, ty, tety, tam, téma, máta

3. řádek obrázku: Máma a táta. Mámy i tety. Mám 2 tety. My máme téma.

4. řádek obrázku: Od mámy, od táty, od tety, u mámy, u táty, umí, vymámí.

Do převodu těsnopisného zápisu sice píšeme interpunkční znaménko čárku,
v těsnopisném záznamu by však čárka zdržovala. Nevyznačuje se ani délka samohlásek, i tu lze domyslet. Podobné je to i s psaním hlásek i/y. Jejich znalost se rozpozná až při převodu do latinky, jinak je to pořád vlasová čára psaná zdola nahoru, velká půl stupně (půl rozteče mezi řádky).

Pokud se chcete naučit používat těsnopis, budete potřebovat obyčejnou tužku HB, 2B (v začátku tréninku je lepší než propisovačka). Vytiskněte si tuto stránku,
 případně si opatřete sešit č. 547. Zkuste opsat každé slovo na několik řádků. Neobkreslujte, pište. Při psaní si říkejte (třeba polohlasně), co právě píšete, ať si zapamatujte nový tvar, který jste právě vytvořili.

Psali jste jedním tahem? Výborně. Dbejte také, aby bylo každé slovo na stejné základně a bylo jasně vidět zesílení tahu. Jak bychom jinak rozpoznali například mám od mém? Zesílením předchozího znaku vyznačujeme a (á), pouhým spojením dvou znaků na stejné základně e(é).

K procvičení:

Vymyslete další slova, která byste zvládli při současných znalostech těsnopisu napsat.

Víte, jak vypadá těsnopisná tečka?

Víte, co při převodu znamená těsnopisem napsaná tečka?