Hledáme školy

do projektu Podpora práce učitelů

Hledáme mateřské a základní školy, které se s námi chtějí pustit do gramotností – matematické, čtenářské a digitální.

Jsme tým lidí – většinou zkušených učitelů – kteří pracují v Národním ústavu pro vzdělávání. Smyslem naší práce je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet základní gramotnosti napříč vzděláváním.

  • Budeme naslouchat vašim zkušenostem a společně se zajímat o to, co funguje a co ne.
  • Provedeme vás tím, jak efektivně u dětí a žáků rozvíjet gramotnosti v rozmanitých situacích a kontextech.
  • Pomůžeme vám s plánováním a přípravou výuky. Budeme společně hledat cesty ke zkvalitnění a zpříjemnění vaší práce.
  • Umožníme vám napojení na podobně smýšlející školy a odborníky v oblasti gramotností.
  • Vytvoříme podmínky pro váš profesní růst a vzájemnou kolegiální podporu.

Právě takovou podporu můžete najít, když se s námi pustíte do gramotností v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Pro více informací a možnost přihlášení využijte www.rvp.cz/ppuc.