Aktivity projektu

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními, metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště, metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče, vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení, poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče