CET - CERTIFIED EUROPEAN E-TUTOR

NÁZEV PROJEKTU: CET - CERTIFIED EUROPEAN E-TUTOR
TYP PROJEKTU: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, LEONARDO DA VINCI, TANSFER OF INNOVATION

PARTNEŘI:
• LEADING INTERACTIVE GMBH, NĚMECKO
• INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, ŠPANĚLSKO
• FERN UNIVERSITAT IN HAGEN, NĚMECKO
• WHITE LOOP LIMITED, BRITÁNIE
• NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ČR
• DC NET WORKS OY, FINSKO

CÍLE:
E-learning je plnohodnotnou součástí evropského vzdělávání a poskytuje alternativní možnosti mj. pro rozvoj učitelů v oblasti odborného vzdělávání. Protože v systému a způsobu vzdělávání učitelů jsou v Evropě velké rozdíly a rozvojové aktivity nabízí spousta společností v různé kvalitě, je velkou výzvou do budoucnosti vytvořit systémové prostředí právě v oblasti e-learningového vzdělávání učitelů odborného vzdělávání.
V tomto projektu se učitelé podílejí na vlastním systematickém rozvoji a učí se profesionálně pracovat s e-learningovými nástroji tak, aby je efektivně uměli používat ve výuce. je cílem podpořit jejich vzdělávání jako e-Tutorů.

Hlavní cíle projektu jsou:
1. Transfer již v Německu fungujícího certifikátu „E-TUTOR TRAINING FROM THE PROJECT „E-TU-MODU: DEVELOPMENT AND TESTING OF E-LEARNING MODULES TO TRAIN TEACHERS IN VOCATIONAL TRAINING AS E-TUTORS IN EUROPE“
2. Koncepce a rozvoj evropského certifikačního standardu pro e-Tutory v jednotlivých partnerských zemích vč. ČR.

VÝSTUPY:
Učitelé odborného vzdělávání budou vytrénováni jako e-tutoři během 10 týdenního tréninku, a to v každé partnerské zemi, kde bude vybrána skupinka těchto účastníků (cílová skupina). Tito zapojení učitelé budou zároveň testovat vytvořené, rozšířené, inovované e-moduly. Dalším cílem, který tyto aktivity v jednotlivých partnerských zemích zaštiťuje, je vytvoření společného jednotného evropského rámce pro kvalifikaci e-tutor.
Projekt bude mít následující dopady: zkvalitnění podpory učitelů odborného vzdělávání, zvýšení počtu těch, kteří jsou schopni pracovat s e-learningem nejen v rámci svého vzdělávání, ale také v rámci výuky na škole. 

AKTUÁLNĚ:
V rámci projektu proběhne v r. 2013 v ČR a Finsku testování vyvinutého mezinárodního školení e Tutor v Learning Management Systemu Moodle. Tím bude několik učitelů z vybraných odborných škol bezplatně vyškoleno na certifikované e Tutory, což jim umožní zlepšit e learningové vyučování. Zapojení učitelé budou zároveň testovat vytvořené a inovované e moduly
Adept na pozici e Tutora by měl být středoškolským učitelem, aby mohl prostudovanou problematiku implementovat ve své práci, a musí být jazykově vybaven, protože studijní moduly budou v anglickém nebo německém jazyce. Pokud splňujete požadavky a máte zájem o tuto spolupráci, kontaktujete nás prosím na mailu jiri.vetyska@nuv_cz nebo petra.drahonovska@nuv_cz.