CPIV

Centra podpory inkuzivního vzdělávání (2009 - 2013)

cpiv_logo.png

Cílem projektu byla podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků.


Řídící tým CPIV
Novoborská 372, 190 00 Praha 9 – Prosek
283 881 250
http://www.cpiv.cz/ 


Za MŠMT: katerina.legerska@msmt_cz; tel – 234 812 104

Za NÚV: alena.krnacova@nuv_cz; tel – 283 881 250