CROSS - Sociální partnerství v odborném vzdělávání

Datum zahájení projektu: září 2004
Datum ukončení projektu: červen 2005
Hlavní koordinátor projektu: CROSS Agency, p.o.Box 17355, 2502 CJ The Hague, Netherland
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Zorka Husová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Hana Hušáková
Ostatní partneři: sociální partneři působící regionální a místní úrovni v oblasti potravinářství a obchodu, členové pilotních oborových skupin a vzdělávacích zařízení, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, NÚOV

Cíle projektu: 
Projekt je zaměřen na dva pilotní sektory – potravinářství a obchod. Cílem projektu je:

  • posílit spolupráci se sociálními partnery v odborném vzdělávání na regionální úrovni při porovnávání kvalifikačních standardů příslušných povolání
  • porovnat klíčové a odborné kompetence ve vzdělávacích programech vybraných oborů vzdělání
  • definovat úkoly vyplývající ze vzájemné spolupráce zejména na regionální úrovni
  • podílet se na zajištění praktické přípravy žáků
  • posílit vědomí sociálních partnerů o jejich nezastupitelné roli v odborném vzdělávání
Výstupy (zprávy, studie aj.)


Součástí projektu byly dílčí jednání v obou pilotních sektorech a společné závěrečné jednání (duben 2005)

Jednání pilotního sektoru Potravinářství:


prosinec 2004 – pracovní jednání týmu v Nizozemí, součástí byla presentace na semináři Q4EU pořádaném nizozemskou stranou
únor 2005 – jednání pracovní skupiny ve zlínském regionu –Kroměříži (školy, firmy)
duben 2004 – jednání pracovního týmu v regionu Praha


Jednání pilotního sektoru Obchod:  


prosinec 2004 – pracovní jednání v moravskoslezském regionu - Ostravě ((školy, firmy, zástupci školských odborů)
březen 2005 - pracovní jednání týmu v Nizozemí


Po ukončení projektu v červnu 2005 byla zpracována závěrečná zpráva.